Schumacher Kramer Stichting

De Stichting waarvan de eigenaar niet wist dat die bestond.

Opgericht in november 1985, zonder medeweten van, en vooral niet door Dhr Schumacher ondertekend, bij notaris Hazenberg te Amsterdam. Dan is de vraag al gauw, wie heeft getekend? En wat was het aandeel van notaris Hazenberg hierin?

Deze goede doelen Stichting lijkt de eerste 10 jaar van zijn bestaan alleen het goede doel van enkele vastgoed heren te hebben gediend.

Daar Dhr Schumacher zelf geen kinderen had, en hij als broer omging met zijn compagnon Dhr van den Hemel, heeft hij zijn compagnon, Dhr van den Hemel, als enige begunstigde genoemd in zijn nalatenschap. Hiervan was ook notaris Eldering toendertijd op de hoogte.

Notaris Eldering heeft toen samen met zijn goede vrienden Jaap Kroonenberg en Pierre Salik het plan bedacht om een Stichting op te richten uit naam van de toen (1985) nog levende Heer Schumacher. Deze woonde destijds in Zwitserland en kwam zelden naar Nederland. Zijn zaken werden voornamelijk door notaris Eldering behartigd. De heer Schumacher was dan ook geheel niet op de hoogte van “zijn” Stichting die door Spier en Hazenberg notarissen werd beschreven. En waarvan mevr Hazenberg gewoon op de hoogte was van de dubieuze bedoeling ervan. Sterker nog, ze heeft de Stichting beschreven zonder dat Dhr Schumacher daar bij was, laat staan dat hij getekend heeft.

Valsheid in geschrift met de bedoeling voor het plegen van grootschalige diefstal/Fraude. Daarvoor word je zomaar uit je ambt geflikkert mevrouw de notaris. En dat gaat ook zeker gebeuren.

Bij het beschrijven van de Schumacher Kramer Stichting was Dhr Schumacher zelfs niet eens in Nederland. Hij kan dus ook nooit getekend hebben, wat notaris Hazenberg medeplichtig maakt. Ook zijn de bezittingen van Dhr Schumacher, bestaande uit enkele honderden panden, in de Schumacher Kramer Stichting terecht gekomen, ook met medewerking van notaris Hazenberg, om van daaruit buiten het zicht van Dhr Schumacher te worden doorverkocht. En ook hierin zit een aardig aandeel van mevr Hazenberg de notaris.

En wat haar aandeel nog duidelijker maakt, is dat haar “partner” notaris Spier nu in het bestuur zit van de Schumacher Kramer Stichting. Want toeval bestaat niet in dit soort laaielichterij.

Wat verder ook haar aandeel in dit verhaal wel aantoont, is dat de weduwe Eldering, de weduwe Kroonenberg, en notaris Hazenberg vanaf die tijd goede (rijke) vriendinnen zijn. Uit de informatie die ik heb, heeft Jaap Kroonenberg minstens voor 10 miljoen euro uit de Schumacher Kramer Stichting gejat. De weduwe Eldering hetzelfde. En haar voormalige belgische Don Juan Pierre Salik minstens voor 15 miljoen. Ook heeft notaris Hazenberg blijkbaar aardig mee mogen graaien, al is mij (nog) niet duidelijk wat zij nou mee heeft kunnen jatten.

Wat wel duidelijk is, is dat uiteindelijk het merendeel van de panden in het bezit is gekomen van Willem Endstra. Wat overigens niet betekend dat hij bij de list met de Schumacher Kramer Stichting betrokken was. Wel betekend het dat de 3 oplichters willens en wetens de nalatenschap van Dhr Schumacher hebben leeg geroofd.

Ergens in 1964 hebben de gebroeders van den Hemel papieren ondertekent die behoorde tot het testament van hun “peetoom” Schumacher. Dit omdat Dhr Schumacher samen met zijn vriend en compagnon de Schumacher van den Hemel Holding had, waarvan van den Hemel 51% van de aandelen had. Dit omdat Dhr Schumacher in Zwitserland woonde, en zich enkel met deals bezig hield. (Betere handelaar) En Dhr van den Hemel zich bezig hield met de dagelijkse werkzaamheden die er bij zoveel o.g komt kijken. Hij had dus gewoon ook meer werk.

Na het overlijden van zowel Dhr Schumacher en hun vader Dhr van den Hemel hebben de zonen meerdere malen geprobeert deze papieren boven water te krijgen, maar omdat zij geen familiare “bloed lijn” hebben, krijgen zij daarvoor (nog) geen toestemming van het centrale testamenten register. Daarover loopt nu een zaak, en daaruit zal blijken dat de nalatenschap van Dhr Schumacher hen toebehoord. Ook hierover is volop geschreven door Kleintje Muurkrant onder de rubriek Octopussy.

Notaris Eldering was op de hoogte van het testament van Dhr Schumacher. Ook was notaris Eldering op de hoogte van het inmense kapitaal dat Dhr Schumacher bezat. Ook wist hij dat de zonen van den Hemel niet half wisten wat er in de nalatenschap van hun Peetoom zou zitten. Op een dag kreeg notaris Eldering het briljante idee om zoveel mogelijk van de nalatenschap van Dhr Schumacher te pikken. Samen met zijn 2 criminelen vrienden bedacht hij het plan van een Stichting. Een Stichting waarin zij in het bestuur zouden zitten (althans mensen die zij konden sturen) zodat zij langzamerhand het gehele onroerendgoed bezit van Dhr Schumacher konden jatten en verkopen.

Zo gedacht, zo gedaan.

En het uit de boedel trekken van onroerend goed, vía de Schumacher Kramer Stichting was al voor het overlijden van Dhr Schumacher volop aan de gang.

Dat was nou precies de reden dat Dhr Schumacher enkele dagen voor zijn dood, op 27 november 1987, naar Nedeland kwam. Hij rook al onraad. Hij wist dat hij door zijn “vriend” notaris Eldering gepiepelt werd. En als hij dat in de openheid wil brengen, is hij drie dagen later dood.

De parner van notaris Hazenberg, notaris Spier zit in het bestuur van de Schumacher Kramer Stichting.

Jaap Kroonenberg zat in het bestuur van de Schumacher Kramer Stichting.

De Belgische oplichter en Don Juan van de weduwe Eldering de beste Pierre Salik zat vanaf die tijd bijna elke dag in Ámsterdam. Hij is degene die bijna wekelijks pandjes uit de nalatenschap van Dhr Schumacher vía “hun” goededoelenstichting de Schumacher Kramer Stichting aan de man bracht bij de grote mannen in Ámsterdam. Zoals een Willem Endstra en zijn 2 toenmalige compagnons. En daarmee zeg ik nogmaals dat het niet betekend dat zij op de hoogte waren van de “herkomst” van deze panden.

Wat betrefd de Schumacher Kramer Stichting durf ik hier wel te zeggen dst er d.m.v deze “Stichting” de grootste onroerend goed fraude/diefstal aller tijden is gepleegd. En dat o.a door een notaris. In de Schumacher Kramer Stichting zijn in totaal 200 bedrijfspanden en 156 woningen “verdwenen”. Dus u kunt zelf wel bedenken om hoeveel geld dit gaat.

En dan kunt u zelf ook wel begrijpen waarom de gebr van den Hemel zo,n lange adem hebben indeze. We praten hier al gauw over vele tientallen miljoenen. Die zijn gejat door een notaris die jarenlang een vriendschappelijke relatie had met de heren Schumacher en van den Hemel. En dan zijn beide heren ook nog eens onder “verdachte” omstandigheden naar Petrus vertrokken.

Ik zou het allang op een andere manier hebben opgelost. Dus wat dat betrefd mogen o.a de weduwe Eldering en de andere betrokkenen blij zijn dat de gebr van den Hemel het zo netjes vía het eveneens corupte justitie proberen op te lossen.

En dan hebben we nog het slap gezever van notaris Spier.

Die het nodig vindt om te vertellen hoe betrokken hij is bij Amsterdam. Zou hij ook zo betrokken zijn geweest als er géén Schumacher Kramer Stichting was om geregeld pakken geld uit te graaien? Ik heb deze laaielichter ook om commentaar gevraagd, maar ook deze hete aardappelnek voelt zich te goed voor uitleg. Maar ach, blijkbaar geven alleen de echte eerlijke notarissen antwoord.

En dan hebben ze bij Spier en Hazenberg notarissen het geluk dat ik nog veel meer over ze heb. En dan met name over mevr Hazenberg en haar criminele praktijken. En ik durf te wedden dat ze, nadat ik wat meer over haar publiceer, meteen aan het mailen/bellen gaat. Want erg veel goeds heb ik over haar, vooral met betrekking tot de Kroonenberg Groep, niet te melden.

Zo heb ik van een bron, die eerder al een goed ingelichte bron bleek, dat Jaap Kroonenberg zijn aandeel van de buit uit de Schumacher Kramer Stichting destijds had belegd in aandelen Orco Bank.

Toen later de Orco Bank werd overgenomen door Estancia Investments bv ( oftewel Abn Amro) werden zijn geinvesteerde miljoenen verdubbeld. Ook blijkt de Orco Bank een rol te hebben gespeelt bij het plunderen van de banktegoeden, zowel zakelijk als privé, van Dhr Schumacher door zijn “vriend” notaris Eldering.

Dat was voor de oud notaris Eldering niet zo heel erg moeilijk, omdat hij daarvoor al geregeld aktes had opgesteld voor de eigenaar van de Orco Bank, Dhr Guis. En over de familie Guis zal ik het verder niet hebben, want daarbij zijn alle op mijn site genoemde personen kruimeldieven. De familie Guis heeft in hun hele carriere nog nooit een eerlijke cent verdiend. Het is smerig gajes dat Guis gespuis.

Indirect betekend het wel dat Abn Amro met de overname van de Orco Bank op Curacao, willens en wetens honderden miljoenen crimineel geld heeft helpen witwassen. Maar dat was zeker niet de enige keer voor de Abn Amro. En ook voor Jaap Kroonenberg was de overname van de Orco Bank niet de enige keer dat hij door de Abn Amro geholpen werd met zijn “wasserette”.

En als dan ook nog blijkt dat de weduwe Kroonenberg ook wel heel erg dik is (geweest) met Pierre Salik dan blijkt daar wel uit hoe deze groep mensen allemaal met elkaar in contact staan. Het hele o.g wereldje en het criminele notarissen wereldje is 1 grote inteelt.

En als we dan gaan kijken naar wat voor bedrijven er in Nederland en in Zwitserland zijn opgericht om daarmee de buit van de Eldering,s wit te wassen, dan krijg ik een “tip”.

Of ik weet dat de weduwe Eldering voor een deel eigenaresse is van de Kroonenberg Groep?

Nee, dat wist ik niet. En dat is toch wel even nieuws, want daar heb ik tot nu toe nog niks over gehoord of gelezen. Zelfs de gebr. van den Hemel weten dit niet.

Wat blijkt, de weduwe Eldering heeft zich net na het overlijden van haar man oud notaris Eldering, bij Kroonenberg ingekocht. Dit ging vía haar goede vriendin de weduwe Christine Kroonenberg. En dat dit klopt blijkt wel uit het feit dat de weduwe Eldering ieder half jaar bij het halfjaarlijkse cijfer overleg van de Kroonenberg Groep aanwezig is. Want wat moet ze daar anders, dan horen dat het goed gaat met haar geinvesteerde miljoenen.

En wat de fam. Kroonenberg betrefd, kan ik die ook beter hun eigen hoofdstuk geven. Want dat Jaap Kroonenberg zijn rijkdom te danken heeft aan het gejat uit de Schumacher Kramer Stichting staat nu wel vast. En omdat ik nu wel heel hete info krijg, ga ik maar aan een hoofdstuk Kroonenberg beginnen.

……. fam. Kroonenberg is zeer angstig dat uw site gaat melden hoe het nou precies zat met Therese/Trees en haar beroemde zoon. En vooral wie de vader van ……

Meer over Trees onder “Jaap Kroonenberg”.

For translation, “translatetheweb”.

%d bloggers liken dit: