Oude contacten

Met oude contacten bedoel ik de contacten van het notariskantoor Eldering uit de jaren 80. En later de contacten van notariskantoor van der Veen in Dordrecht.

Van de informatie die ik krijg springt toch wel 1 naam steeds naar voren. En dat vanuit de informatie van meerdere tipgevers. Ik heb de desbetreffende persoon om een reactie gevraagd. Ook deze bleef uit. Dan maar over tot plaatsing, incl. een deel van de eerder door mij genoemde documenten.

Het gaat hier over Cees Groeneweg. En Cees Groeneweg was al vroeg in de jaren 80 kind aan huis bij het criminele notariskantoor Eldering in Zeist. Ver van de deur, maar de moeite waard als er een notaris nodig is die niet zo nauw kijkt.

En bij notaris Eldering keken ze alles behalve nauw. Alles was mogelijk, en overal was een oplossing voor. Daar is dan ook de financiele loopbaan van Cor Groeneweg begonnen. Ik plaats een tiental documenten omdat daaruit blijkt, voor kenners, dat de “heer” Groeneweg een deel van verduistert geld onder klein wegboekt als werkkapitaal. Het bedrag van 487.094,- (laatste página in rood) is ook exact het bedrag dat door Groeneweg Beheer BV was verduisterd.

Deze bewering staat sterk, doordat ik de verdere documenten ook heb ingezien. Maar omdat het onder de rechter ligt, kon ik die documenten niet krijgen. Wel zou mijn tipgever hierover nogmaals contact zoeken met de gedupeerde van de verduistering door Groeneweg Beheer BV. Maargoed, Groeneweg Beheer BV is gewoon Cor Groeneweg. En de bedrijven die Cor Groeneweg op dit moment bezit zijn geheel tot stand kunnen komen door de verduisteringen/diefstallen die hij in de jaren 80/90 pleegden net zijn Groeneweg Beheer BV.

Beetje klein om te lezen, maar de echt geinterreseerden vinden daar wel wat op.

Het komt er dus eigenlijk op neer, dat wie een bootje koopt bij Vryburg Yachting BV in Oostkapelle eigenlijk een boot koopt die door Cor Groeneweg is voorgefinancierd met geld dat hij van voormalige klanten heeft weten te verduisteren.

U werkt dus eigenlijk mee aan de witwasserij van Cor Groeneweg. En ook Cor Groeneweg had kunnen voorkomen dat hij nu met zijn “peen en uie muil” hier op mijn site staat. Gewoon reageren, dan had ik nu met andere dingen bezig geweest. Maar nu ga ik dieper in op de informatie die ik heb over Cor Groeneweg en zijn capriolen. Want ook bij Cor Groeneweg zit de gehele familie in dezelfde laaielichterij. Hij, zijn vrouw, zoon, schoondochter, en zelfs de hond blijkt een laaielichter.

En zo hebben we ook nog notaris de Jongh.

Notaris de Jongh ís net als van der Veen werkzaam geweest op het notariskantoor Eldering in Zeist. En ook notaris de Jongh zat ( en zit nog steeds) strak onder de duim van de weduwe Elderingh. Ook heb ik notaris de Jongh om een reactie gevraagd over wat ik hier op mijn site over hem te zeggen heb. Hij had wel het fatsoen om me te laten weten dat hij niet wenst te reageren.

Maar dat hij het fatsoen heeft om netjes naar mij toe te reageren, neemt niet weg dat ik het bewijs heb dat notaris de Jongh in opdracht van de weduwe Eldering stukken uit het notariskantoor Eldering achterover heeft gedrukt om deze buiten het onderzoek van de BFT (Bureau Financieel Toezicht) te houden. En ook dat is strafbaar.

Daarnaast was hij de notaris waar de hypotheken en leningen aan de weduwe Eldering zijn opgemaakt. Dit terwijl hij wist dat de hypotheken en leningen aan de weduwe Eldering niet meer is dan witwassen van illegaal verkregen gelden door de oud notaris Jean Paul Eldering. En ook dat is strafbaar. En dan van een reageerde die bij Eddy de Jongh en zijn “jongetje” in de buurt woont. Hij verteld tegen de buurt dat hij in één huis woont met zijn “broertje”. Terwijl iedereen weet dat het zijn “broertje” niet is. Nou maakt het mij geen reet uit of notaris Eddy de Jongh homo is of niet, maar waarom daar in 2021 nog moeilijk over doen?

En verder ziet iedere man dat notaris Eddy de Jongh een homo is. Lekker belangrijk, Edje!!!.

Van de week zal ik nog wat vervalste aktes op de site zetten die door notaris de Jongh en Cor Groeneweg zijn opgemaakt om agrarische grond te verkopen als zijnde bouwgrond. Misschien dat Edje dan toch bedenkt dat hij beter wel had kunnen reageren. Ach, achteraf kijk je een koe in zn kont.

En ook de compagnon van Eddy de Jongh, de notaris Teun van Dijk blijkt banden te hebben met de weduwe Eldering. Dit via het vroegere notariskantoor van Dijk in Zeist. Het is dan ook geen toeval dat deze 2 notarissen samen een kantoor hebben, en beide ook nogal in de stichtingen en BVtjes zitten. Beide hebben op hun prive adressen meerdere bedrijven ingeschreven, en lijken daarmee meer op “vage vastgoed jongens” dan op eerlijke notarissen.

En ook notaris Teun van Dijk blijkt niet helemaal van onbesproken gedrag. Ik ben daar nog mee bezig, want het moet wel met Eldering of van der Veen te maken hebben wil ik het publiceren.

In de tussentijd blijkt wel dat notaris Eddy de Jongh ook enkele transacties van agrarische percelen heeft “geregeld” voor Cees Groeneweg. Wat betekend dat hij nog altijd werkt voor de criminele klanten van oud notarissen Eldering en van der Veen. Ook wordt mij informatie gestuurd dat notaris de Jongh in zijn tijd bij het notariskantoor Eldering volop weet had van alle misstanden (lees verduisteringen) die daar plaatsvonden. En dat hij daar (vrijwillig of onder dwang) volop aan heeft meegewerkt. Sterker nog, hij heeft zelfs meegeholpen tassen te vullen met cash geld die door toenmalig notaris Eldering, onder begeleiding van Cornelis Kraaijeveld met de trein naar Zwitserland werden gebracht om daar op hun rekeningen te storten. Zodat het van daaruit weer kon worden geinvesteerd in vastgoed, of legaal terug geboekt kon worden op hun rekeningen bij de Femis bank.

Ook heeft hij meerdere malen, uit nalatenschappen gestolen, schilderijen per auto vervoert vanaf het privé adres van notaris Eldering naar de kopers van deze vooral dure oude kunst. En daarmee heeft hij zich op zijn minst medeplichtig gemaakt aan witwassen, en misschien wel aan verduistering.

Blijkbaar had hij daar wel enige moeite mee, want dezelfde tipgever verklaard ook dat notaris Eddy de Jongh destijds melding heeft gemaakt van enige misstanden op het notariskantoor Eldering te Zeist. Hierdoor volgde in 1994 de grote controle van het BFT (bureau Financieel Toezicht) op het notariskantoor Eldering. Maar om uzelf buiten verdenking te houden heeft u uw asistente destijds wel opgedragen om enkele dossiers die in uw bureau lagen elders onder te brengen. Dit terwijl u wist dat de desbetreffende dossiers onvolledig waren, omdat er al voor vele miljoenen uit de desbetreffende boedel waren verdwenen. Op zijn nederlands gezegd, door notaris van der Veen en destijds nog mevr. Eldering uit de boedel waren gejat.

En dit kunt u aan mij dan wel ontkennen, maar er zijn officiele documenten dat u aanwezig was toen destijds de inval door het BFT plaats vond. Dus dat u niets weet van een BFT inval dat liegt u. Sterker nog, ik heb enkele documenten uit een dossier van enkele benadeelde, waarin u zelf het e.e.a over deze inval te vertellen hebt. Daar zijn 6 getuigen van. Ook heb ik vandaag nog iemand telefonisch gesproken die bereid is onder ede te verklaren dat u zelf gezegd heeft dat u ervoor gezorgd hebt dat enkele dossiers buiten het BFT zijn gebleven doordat zij deze in uw opdracht elders had ondergebracht. En deze persoon zal nu ook in contact treden met enkele gedupeerden van uw handelen. Wat er voor gaat zorgen dat u eerdaags uw notaris pen naast die van van der Veen aan de wilgen kan hangen.

En dat heeft u dan geheel aan uzelf te danken. Want zoals ik u eerder heb laten weten ging het mij enkel en alleen om de criminele notarissen Eldering en van der Veen. Maar als u denkt dat ik met mijn site toch geen bezoekers trek dan vergist u zich.

Hierover later meer, alsook over de Ferrari man van Hilversum.

Wat is er nou met de “Ferrari man” uit Hilversum aan de hand? Niet zo heel veel denk ik. Behalve dan dat hij ook thuis hoort in het rijtje “vrienden” van de weduwe. En dat de fam. Eldering heeft mee betaald (met uit nalatenschappen gestolen geld) aan de herstart van het imperium van de “Ferrari man”.

Alles in deze komt uit op de Prins Hendriklaan 9 in Zeist. Vanuit dat adres gebeuren de meest onmogelijke financiele zaken. Vanuit dat adres is alles dat is opgericht uit naam van de weduwe Eldering geregeld. Zo ook de Stichting CIPL EU Investments bv. Deze financiele “Stichting” blijkt van de heer Ger Visser te zijn. Opgericht om het grootste deel van zijn “verdwenen” miljoenen mee weg te sluizen. Opgericht op het kantoor van Jan Kooij. Ook weer zo iemand die geheel onder de duim zit van de weduwe Eldering. Ook Pieter Kraaijeveld maakt geregeld gebruik van de Prins Hendriklaan 9 te Zeist. Ook hij heeft van daaruit menig vastgoed uit de Eldering/van der Veen buit door verkocht. Daar komt dan ook weer een leuke naam opduiken. Prins Bernard jr heeft een deel van de Eldering/van der Veen buit un zijn onroerendgoed portefuille zitten. Hij zal het eerlijk gekocht hebben, maar niet zo slim van een Prins om met dit soort gespuis zaken te doen. Ik zal hem hier verder uit houden, want kan de bewijzen hiervan beter gebruiken als ik het eens echt nodig heb. (?) Je weet maar nooit waartoe enkele corrupte justitie medewerkers ooit nog eens toe instaat zijn.

Ook de in 1991 geliquideerde crimineel Klaas Bruinsma deed zaken met oud notaris Eldering. Dit doordat Jaap Kroonenberg het Amsterdamse ADM terrein wilde kopen. Jaap Kroonenberg is toen via notaris Eldering voorgesteld aan Klaas Bruinsma door notaris Faber, op het kantoor van notaris Eldering in Zeist. Dit zou voor Klaas Bruinsma een mooie manier zijn om zijn geld te witten. Op papier zou Bruinsma miljoenen lenen van Kroonenberg, en zij zouden dan samen het ADM terrein ontwikkelen. Maar doordat Klaas Bruinsma niet echt berekenbaar was, is het uiteindelijk niet doorgaan en heeft een ander het terrein uiteindelijk gekocht. Maar dit toont wel aan dat er bij de oude garde van het vastgoed gespuis in metname Amsterdam en Utrecht maar een dun lijntje zat (zit) met de criminele wereld. En dat de meeste vastgoed jongens uit die tijd nu de grote jongens zijn in de vastgoed wereld. Eigenlijk zijn het misschien wel grotere criminelen dan dat Klaas Bruinsma ooit geweest is. En het meeste is ook gewoon al vele jaren bij justitie bekent. Waardoor ik het raar vind dat een Prins Bernard jr eigenaar kan zijn van een nogal duur pand in Amsterdam dat 100% zeker uit een nalatenschap is gejat door de oud notaris Eldering.

Misschien is dat wel de reden dat er bij justitie zolang niets is gedaan in de zaken tegen de weduwe Eldering. Het zou net zoiets zijn dan dat Beatrix joodse kunst aan haar muur heeft hangen dat in de 2de wereldoorlog door SSers van de joden is gestolen.

En er is nog een grote crimineel die eind jaren 80 geregeld bij oud notaris Eldering over de vloer kwam. Deze leeft nog, en is nog altijd een grote jongen. Die kan ik hier dan ook maar beter niet bij naam noemen. Verder heeft het noemen van zijn naam ook geen meerwaarde voor mijn site. Wat wel meerwaarde heeft, is dat deze crimineel geregeld bij oud notaris Eldering over de vloer kwam om door oud notaris van der Veen bedrijfsconstructies op te laten richten voor het witwassen van vele miljoenen. En dit wisten beide toenmalige notarissen Eldering en van der Veen maar al te goed.

En deze “crimineel” bezit nog altijd tientallen appartementgebouwen in Amsterdam en omgeving. En ook hij doet nu gewoon zaken met o.a de ABN AMRO Bank. Dus wat dat betrefd is de nederlandse overheid gewoon medeplichtig aan het meewerken aan witwassen van crimineel verdiend geld. En ook dit weten ze al jaren, maar doen er niks aan.

For translation “translatetheweb”.

%d bloggers liken dit: