oud notaris Woortmann

De oud Notaris Woortmann is tot nu toe wel de slechtste notaris die hier op de site voorkomt. Officieel opvolger van oud notaris Eldering, en nog altijd behorende tot de kennissenkring van de weduwe Eldering. Tot 2014 eigenaar geweest van zijn eigen “Woortmann notarissen” te Zeist, en nu met pensioen. Niet dat hij niets meer doet, nee, hij geeft zich nu uit voor taxateur van kunst en antiek. Daarmee verdiend hij nu zijn royale inkomsten.

Maar zijn grootste fout is dat hij het boedeldossier van den Hemel/Schumacher niet heeft overgedragen aan zijn opvolger notaris Frank van Acker. Wat wettelijk wel had gemoeten. Hiermee is oud Notaris Woortmann dus strafbaar.

Even voor de goede orde, notaris Frank van Acker heeft hier helemaal niets mee te maken.

Ik heb op dit moment zoveel officiele stukken over oud notaris Woortmann, dat ik even moet bedenken wat ik met hem ga doen. Nóg een site gaat me net even te ver.

Uit betrouwbare bron heb ik nu vernomen dat oud notaris Woortmann 100% zeker in het bezit is van het officiele boedeldossier van den Hemel/Schumacher. Dit is mij, en de gebr. van den Hemel door een “officiele ……….” meegedeeld. De naam van deze persoon is bij mij, en de gebr. van den Hemel bekend. Ook zal deze bron bij een eventuele rechtszaak bereid zijn om onder ede te verklaren.

Dit officiele boedeldossier wijkt nogal af van het “aangepaste boedeldossier” dat Dhr van den Hemel uiteindelijk enkele jaren geleden heeft mogen inzien. Uit het officiele boedeldossier blijkt onomstotelijk dat o.a oud notaris van der Veen, oud notaris Eldering, notaris de Gier, en notaris van Mourik valsheid in geschrift hebben gepleegd.

Waarmee ook oud notaris Woortmann zich schuldig maakt aan het verhullen van een strafbaar “ambtelijk” misdrijf. Er zal dan ook tegen de oud notaris Woortmann een aangifte volgen.

En met het inzien van deze documenten ben ik er verzekerd van dat geen enkele op mijn site genoemd persoon het lef zal hebben om mij te beschuldigen van smaad en/of laster. Want nu heb ik de touwtjes in handen. Ik ga dan ook de komende dagen bij alle op mijn site voorkomende personen een “stapje” verder.

Ik durf hier nu dan ook de oud notaris Woortmann opnieuw de meest criminele en foutste notaris van Nederland te noemen. Deze man is, samen met zijn kontje notaris Eddy de Jongh, een schande voor het notariaat in Nederland.

Want ook notaris Eddy de Jongh is hier al vanaf dag 1 op de hoogte.

Dhr Vloet,

Nu moet oud notaris Woortmann even slikken. Deze naam leest hij liever niet oo mijn site. Jammer, hij staat er al op. En het ergste voor Woortmann moet nog komen. Want nu kan ik hem openlijk beschuldigen van diefstal/verduistering op de Eldering manier. De oud notaris Woortmann heeft wel bewezen de “perfecte” opvolger te zijn geweest van de eveneens uit zijn ambt geflikkerde oud notaris Eldering.

Ik heb mail gekregen van de weduwe Vloet Troost. Daarin wordt de oud notaris (lees dief) Woortmann ervan beschuldigt enkele miljoenen zwartgeld van Dhr Vloet te hebben gestolen na diens overlijden.

Dhr Vloet had een groot deel van zijn zwartgeld gestald op de derdenrekening van toenmalig notaris Woortmann. Na diens overlijden werd er over dat geld natuurlijk niets tegen de erfgenamen ( vrouw en zoon) gezegd. Het geld verdween in de zakken van notaris Woortman.

Hier was nooit iemand achter gekomen, waren het niet dat Dhr Vloet, dit alles beschreven had in zijn “dagboek/agenda”. De weduwe en haar zoon hebben de notaris daar toen om uitleg over gevraagd, maar kregen het antwoord dat Dhr Vloet zijn geld enkele maanden eerder al had terug gevraagd. En dus ook gekregen had. Maar het gekke is dat er nooit een storting is gedaan door oud notaris Woortmann op één van de rekeningen van Dhr Vloet.

Dus of Woortmann liegt, en heeft het geld zelf gehouden. Of notaris Woortmann heeft Dhr Vloet een paar miljoen in cash terug betaald. Nou lijkt het mij sterk dat een notaris gewoon ergens een paar miljoen cash heeft liggen, waardoor ik toch meer geloof in de versie van de weduwe Vloet.

Dhr Vloet was voordien al klant bij de toenmalig notaris J.P. Eldering. Ook daar zal wel het e.e.a van zijn geld zijn verdwenen. In die tijd dat hij klant was bij notariskantoor Eldering, was Dhr Vloet in het bezit van het Ubica gebouw in Utrecht. Dat is toendertijd in het bezit gekomen van een nogal “enge” neef ( meer een nicht) van de weduwe Eldering. Daar is met de koop toen ook al het e.e.a misgegaan, waardoor Dhr Vloet bijna naar een andere notaris was overgestapt. Had hij dat toen maar gedaan, dan was hij waarschijnlijk ook nooit in contact gekomen met de crimineel Woortmann. De crimineel die ook te beroerd is om het boedeldossier van de erfenis van de heren Schumacher en van den Hemel aan de wettelijke erfgenamen te geven. En hadden zijn weduwe en zoon gewoon hun erfenis gehad, i.p.v een restje.

Maar achteraf is het makkelijk praten. Had Dhr Vloet dit alles vooraf geweten had hij natuurlijk nooit zaken gedaan met dit zootje foute notarissen uit Zeist.

En nou doet Frank van Acker, de officiele opvolger van oud notaris Woortmann of hij nergens wat vanaf weet.

Maar ik had niet anders verwacht.

Nu maar afwachten waar hij mee komt. De wettelijke erfgenamen hebben ondertussen contact met notaris Frank van Acker. Maar ik ben bang dat daar weinig tot niets uit gaat komen. Zeker omdat het blijkbaar voor hem niet makkelijk is om dossiers te vinden. Zal me een zootje zijn daar in het “archief”.

Later meer …

For translation, “translatetheweb”.

%d bloggers liken dit: