Jean Paul Eldering, de notaris.

Ja, dé notaris. Want zoals hem zijn, en of waren, er niet veel.

Gelukkig maar, want bij notaris Eldering in Zeist verdween je geld nóg sneller dan op het belastingkantoor. Als men was overleden, dan deed notaris Eldering de nalatenschap/erfenis naar eer en geweten. Nu weten we dat notaris Eldering heel veel had, maar zeker geen eer en geweten. Zijn client was nog niet koud of de eerste panden, bv,s, kunst, sieraden en vooral geld waren al uit de nalatenschap verdwenen.

Volgens een “tipgever” zou notaris Eldering als jonge jongen ook in de oorlog niet helemaal “netjes” zijn geweest. Dan zal hij het toen geleerd hebben dat je beter van de doden kunt stelen dan van levenden. Een dode zal niet gauw aangifte doen en zal je niet gauw verraden. En blijkbaar werd er bij de notarissen Eldering en van der Veen meer uit de nalatenschappen gejat, dan dat er werd ” na gelaten”. En dat de jongste zoon van notaris Eldering al jong een schilderij van enkele tonnen jat, is dan ook niet raar. Hij heeft heel zijn leven zijn vader niet anders zien doen dan jatten. Maar degene die daar wat over zeggen moeten er nog rekening mee houden om door de weduwe Eldering bedreigt te worden. Nou ben ik daar niet erg van onder de indruk, en ook van haar justitiele contacten niet. Allereerst omdat ik deze site vanuit Spanje run, en ik niet geloof dat zij hier ook een vinger in de pap heeft bij justitie. Verder is mijn Spaans goed genoeg om welke rechter dan ook uit te kunnen leggen wat en vooral waarom ik het op deze site over de notarissen Eldering en van der Veen heb.

Verder heb ik de weduwe Eldering ruim op tijd in de gelegenheid gesteld om eventueel een bezwaar over deze site bij mij kenbaar te maken. Dat heeft ze niet gedaan, dus kan ik hier nu plaatsen wat ik wil. Ook zal ik in een later stadium vertellen over een wel heel vreemd “overlijden” van een (eigenlijk 2) wel heel rijke client van de heren Eldering en van der Veen.

Niet dat ik ze nou wil beschuldigen van moord, maar op zijn minst van “medeplichtig” zijn aan een (of 2) overlijden (s). Maar dat later,

En dat notaris Eldering niet zo heel erg eerlijk was blijkt ook wel uit het feit dat ook hij (net als van der Veen) uit zijn ambt is gegooid. Dus als de weduwe Eldering vindt dat wat ik hier schrijf niet de waarheid is, moet ze maar aangifte gaan doen. Ik wil dit wel voor de rechter uitleggen. Maar denk niet dat ze zelf uitleg zal willen geven over bepaalde gebeurtenissen op het notariskantoor Eldering in Zeist in vooral de jaren 80. En eventueel kan ik het nog erger maken als ik het hier ga hebben over de bij notaris Eldering zo geliefde Femis Bank. Maar dat heeft voorlopig niet mijn voorkeur. Dat kan natuurlijk nog veranderen.

Waar ik het nog wel over wil hebben is de voorkeur van notaris Eldering, en later ook van toenmalig notaris Johan van der Veen, in schilderijen. En dan voornamelijk oude nederlandse en belgische meesters uit de 17de en 18de eeuw. Daar zijn er blijkbaar wel een paar van uit de nalatenschappen van enkele rijke clienten “verdwenen”. Nu blijken deze door voornamelijk 2 nederlandse kunsthandelaren te zijn aangekocht, en door hen met grote winsten over de hele wereld te zijn verkocht. O.a aan een museum. Ik ben nu contact aan het zoeken met deze 2 kunsthandelaren, vandaar dat ik de namen nog even niet noem.

Onder Johan van der Veen had ik al het e.e.a verteld over het witwassen door notaris Eldering van 1.650.000 gulden losgeld dat afkomstig was van de Caransa ontvoering. Een van de mede ontvoerders Ron Ostrowski had in totaal 2 miljoen gulden aan notaris Jean Paul Eldering gegeven om dit via nederlandse BV,s met bankrekeningen bij de Femis Bank over te maken naar een Holding op Curacao met een rekening bij de Orco Bank.

Van daaruit zou het terug worden gestort op een rekening op naam van Ron Ostrowski. Maar zover is het nooit gekomen. Het geld is door notaris Jean Paul Eldering op een rekening van hemzelf bij de Orco Bank beland. De resterende 350.000 gulden is later door notaris Jean Paul Eldering uitgeleend aan zijn toenmalige kandidaat notaris Johan van der Veen. Waarschijnlijk om hem verder zijn mond dicht te laten houden.

Nu heb ik de weduwe Eldering in een brief om commentaar gevraagd, maar geen reactie. Via haar zus in Zwitserland, maar ook geen reactie. En nu via haar kleindochter Suzanne Eldering van het energie bedrijf MinPlus Energie uit Alkmaar, maar ook zij weigert commentaar te geven op mijn vragen. Bij deze heb ik dan meer dan mijn best gedaan om eventuele onwaarheden op mijn site te corrigeren. Bij deze kan ik dus zeggen dat mijn site, wat de familie Eldering betrefd, op waarheid berust.

Ik kan nu dus verder, en alles plaatsen wat ik maar wil. Ik zal zoveel mogelijk proberen te checken, maar dat zal niet meevallen zonder de familie Eldering.

En wat de oud notaris Eldering betrefd kan ik nu hier zeggen dat het 100% waar is dat hij een ordinaire oplichter was. Zie “de verdwenen woningen”. Want sinds kort heb ik contact met een oud bewoner van de Croeselaan in Utrecht. Deze oud bewoner had in de maanden voor het overlijden van zijn huurbaas, Dhr van den Hemel, een huurschuld. Die huurschuld heeft hij “persoonlijk” moeten oplossen met zijn huurbaas Dhr van den Hemel.

Nu zeggen de weduwe Eldering en de uit zijn ambt gegooide oud notaris van der Veen dat de woningen aan de Croeselaan al een jaar vóór het overlijden van Dhr van den Hemel verkocht zijn aan ………vastgoed. Wat dus een bewijsbaar leugen is.

Volgens de voormalige huurder is het pand waarin hij woonde pas enkele weken na het overlijden van zijn huurbaas, Dhr van den Hemel, verkocht. Hiervan zijn de huurders toendertijd schriftelijk op de hoogte gesteld. Mocht de voormalig huurder dit document nog hebben, dan krijg ik dat op zeer korte termijn. Ik zal dit dan persoonlijk bij de erven van den Hemel bezorgen.

Hiermee zullen de erven van den Hemel een heel sterk punt hebben in hun herzieningszaak tegen de weduwe Eldering en oud notaris van der Veen.

Ook heb ik van een oud medewerker van het notariskantoor Eldering te Zeist informatie gekregen dat de weduwe Eldering al vanaf 1982 ( toen nog mevr. Eldering) de zaak van haar man met ijzeren hand bestuurde. Zij was de baas, en wat zij beveelde werd door iedereen dan ook gedaan. Ook de oud notaris Eldering deed wat zijn vrouw beveelde. Ook zegt deze oud werknemer van notariskantoor Eldering dat “mevr. Eldering” de gehele jaren 80 een relatie had met Cees Groeneweg. En dat de oud notaris Eldering hier jarenlang van op de hoogte is geweest.

Ook wordt er door enkele erfgenamen van van den Hemel/Schumacher al jaren gezegd dat zij de weduwe Eldering ervan verdenken iets te maken te hebben gehad met de dood van de heren van den Hemel en Schumacher. Dit wordt nu door de oud werknemer van het notariskantoor Eldering bevestigd.

Sterker nog!! Deze beweerd dat de weduwe Eldering haar man, de oud notaris Jean Paul Eldering zou hebben vergiftigd. Of dit waar is zal moeilijk te bewijzen zijn, maar wel frapant dat het door 2 verschillende partijen gezegd wordt. En de oud werknemer is bereid dit onder ede te verklaren.

En eerlijk is eerlijk. Er is niet veel verloren gegaan aan de dood van de criminele notaris Eldering. Ook het feit dat toenmalig notaris Eldering, een Stichting opricht met zijn 2 kompanen ( Jaap Kroonenberg en Pierre Salik) om zo het hele vermogen van Dhr Schumacher te stelen past aardig in de beschuldigingen. Notaris Eldering laat bij Spier en Hazenberg Notarissen de Schumacher Kramer Stichting oprichten. Dhr Schumacher weet nergens van en is zelfs niet in Nederland. Notaris Spier ondertekend de oprichtingspapieren uit naam van Schumacher, voor een mooi bedrag en een functie binnen het bestuur van de Stichting. Dit gebeurt al 2 jaar voor de dood van Dhr Schumacher. Als deze daar net voor zijn dood lucht van krijgt, en naar Nederland komt om verhaal te halen, overlijd deze plotseling. Een beetje té plotseling.

Nu wordt er gezegd dat de weduwe Eldering toendertijd Dhr Schumacher heeft vergiftigd met een cocktailtje Stryvhnine. Dit om de diefstal van honderden onroerende goederen niet naar buiten te laten komen.

Dit ging zelfs de criminele notaris tever, waardoor deze enkele jaren later zelf tijdens een autoritje overlijdt. Zonder dat iemand het wist, zou de toen al uit zijn ambt geflikkerde notaris aan maag en slokdarm kanker lijden. Maargoed, hij was opgeruimd.

En wat de criminele aktiviteiten van toenmalig notaris Eldering betrefd, was Dhr Schumacher zeker niet de enige. Ik heb nu ook informatie dat de familie Quarles van Ufford in de begin jaren 90 ook zwaar benadeeld is door toenmalig notaris Eldering.

De fam Quarles van Ufford was/is een familie uit de omgeving Utrecht die nogal nauwe banden had/heeft met het Koninklijk Huis. Toen ergens begin jaren 90 een lid van deze familie overleed, bleek ook bij de afhandeling van die nalatenschap veel te zijn “verdwenen”. Later bleek ook in deze zaak het “boedeldossier” niet meer compleet te zijn. Zo ontbraken er aardig wat oude schilderijen van zeer voorname “meesters”. Maar ook een 4 tal waterverf tekeningen/schilderijen van de hand van H.K.H.M. Wilhelmina, enkele sculpturen van Pieter D,Hont, en enkele schilderijen van oude meesters Hierover krijg ik later nog wat meer informatie.

For translation “translatetheweb”.

%d bloggers liken dit: