Dom

“wie niet goed kan denken en weinig snapt”

Rijk zijn betekend niet meteen ook intelligent zijn. Dat blijkt wel uit deze site.

Dat bepaalde betrokkenen een “superplan” bedachten om zo miljoenen te stelen uit de nalatenschap van de heren Schumacher en van den Hemel, was intelligent. Maar uiteindelijk zijn ze tegen de lamp gelopen doordat de erfgenamen het al 20 jaar volhouden om hun gelijk te bewijzen.

En als dan uiteindelijk één van de hoofdverdachten, oud notaris Johan van der Veen, een schikking wil treffen voor 9.300.000 euro met de nabestaanden, dan had je kunnen weten dat je daarvoor geen Hans Mauritz als “bemiddelaar” had moeten inschakelen.

Daaruit blijkt een intelligentie van een pinda.

Als er dan de één of andere etter uit Spanje is die met een site komt om de nabestaanden te steunen, gaat men over op bedreigingen e.d. Ook dat wijst niet op een hoge intelligentie. Zeker als dan blijkt dat deze etter uit Spanje zijn site pas stopt als men op een fatsoenlijke manier heeft geschikt met o.a de gebr. van den Hemel.

Maar de hoofdrol spelers van deze site zijn dus blijkbaar ook niet in staat om te rekenen. Op GOOGLE werkt het zo dat, hoe vaker men op GOOGLE op een bepaalde naam zoekt, hoe hoger deze op de zoeklijst komt. Waaruit je dan zelf kunt “berekenen” dat de nummer 1 op de zoeklijst het meest GEGOOGELD wordt. Google je nu bv op naam van Jaap Kroonenenberg, dan staat het stuk van mijn site bovenaan.

Het stuk over Jaap Kroonenberg op deze site wordt dus het meest gezocht. Waarmee ik dan weer kan aantonen dat mijn site erg goed bezocht wordt elke dag.

Google je naar notaris van der Veen of Johan van der Veen, dan staat ook daar het stuk over hem op nr 1 van de zoeklijst van Google.

Daarmee wil ik alleen maar zeggen dat, hoe langer men wacht met schikken, hoe groter de schade is die wordt aangericht door deze site.

Wat dan ook weer niet wijst op een hoge intelligentie.

En voor degene die dan denken; die stopt vanzelf als we maar niet reageren. Die hebben waarschijnlijk nog gelijk ook. Ik ga hier geen jaren, zoals de nabestaanden, mee door. Maar ik zal mijn levenlang de jaarlijkse kosten van deze site blijven betalen. Want het zou zonde zijn om na zoveel werk hierin gestoken te hebben, alles zomaar te wissen. Nee, dit blijft net zolang staan totdat er keurig is geschikt met de gebr. van den Hemel. En mocht er niet geschikt worden, maar vía de rechter alsnog gecompenseerd worden, dan staat dat voor mij gelijk aan niet schikken. Het blijft dan gewoon staan. Dus de enige manier om mijn site weg te krijgen is binnen niet al te lange tijd te schikken. En de schikking zal minstens 9.300.000 euro moeten zijn met bijkomende rente vanaf 2016.

Zoek je bv op Hans Mauritz, dan staat het stuk van “de Notaris” weer bovenaan.

En dit terwijl er meerdere sites zijn die over deze laaielichter publiceren. Waaronder hijzelf. En dan staat hij bovenaan door artikelen op een site die pas 5 maanden bestaat.

Maar het allerdomst vind ik toch wel de weduwe Eldering. Want zodra ik mijn stuk over haar verander van “de zwarte weduwe” in bv “de weduwe Eldering” of in haar volledige naam, dan staat ze zomaar ook bovenaan op de zoeklijst van Google. En het stuk “het Hotel” ídem dito. Goede reclame voor zo,n mooi hotel.

Waaruit dan ook weer blijkt dat haar intelligentie even hoog is als die van een pinda.

Misschien moet ik dat dan maar doen.

Want ook de nabestaanden gaan niet eeuwig wachten op een eventuele “stille” schikking. Er komt een dag, en dat zal geen maanden meer duren, dat de nabestaanden een openbare aangifte gaan doen waarbij zij het Algemeen Dagblad zullen uitnodigen daarbij aanwezig te zijn. Dan zal de schade voor de betrokkenen en hun families niet te overzien zijn.

Daar komt bij dat ook het O.M een probleem zal hebben. Kunnen zij aan de gemiddelde nederlander uitleggen waarom zij 17 jaar lang een rapport over deze zaak hebben achtergehouden? En zelfs tegenover het Algemeen Dagblad het bestaan van dit rapport hebben ontkend. Ook hier gaan dan koppen rollen. Dit rapport is in mijn bezit, tezamen met o.a een document waarin een oud Officier van Justitie opdracht geeft voor een strafrechtelijk onderzoek in de Schumacher/ van den Hemel zaak. Maar later van hogerhand wordt teruggeroepen.

Ook deze “hogere hand” zal het één en ander uit te leggen hebben.

Uit dit rapport blijkt onomstotelijk dat de betrokken notarissen, en enkele aan hen gelieerde personen, voor miljoenen achterover hebben gedrukt uit o.a de Schumacher Kramer Stichting. En dat er op grote schaal fraude werd gepleegd met het oprichten van BV,s.

En dat de weduwe Eldering al haar levenlang een dief is blijkt ook uit informatie die ik van bezoekers van mijn site krijg. Zo blijkt de weduwe Eldering in haar jong volwassen jaren tandarts asistente te zijn geweest. Bij deze tandarts, haar toenmalige werkgever, kon ze ook niet met haar vingers van het kasgeld afblijven. Ze werd dan ook op staande voet ontslagen.

Later is ze, doordat de toenmalig notaris J.P. Eldering een advertentie had gezet, in contact gekomen met de notaris.

“Man met titel zoekt echtgenote”

Dat was kaasje voor de geldgeile jonge vrouw, zonder baan, en ruzie met haar ouders. Waarschijnlijk was zij dan ook het criminele brein achter de verduisteringen uit de nalatenschappen. En als ik dan op korte termijn hét document uit 1991 in bezit krijg, dan is het helemaal gedaan met de fam. Eldering. Dan wordt ook meteen duidelijk wat ik bedoet met “737346567”. En nu weet i.i.g de weduwe Eldering met wie ik contact heb. En daar zal ze vannacht een stuk minder goed van slapen.

Ook over de fam. Kroonenberg valt nog genoeg te melden. Vooral over Jaap Kroonenberg, en zijn manier van zaken doen in de jaren ’80 en ’90. En ookal kan ik op mijn site zetten wat ik wil, omdat de fam. Kroonenberg zich tegoed voelt om te reageren, ik wil wel met bewijs komen als ik wat beweer. Zoals over een zaak in de VS. En omdat de Kroonenberg Groep daar met enkele grote investeerders aan het werk is, moet ik wel met bewijzen komen wil ik daarmee bereiken wat ik bereiken wil. Daar ben ik dan ook nog mee bezig. Maar dat zal ze uiteindelijk heel wat negatieve aandacht in de VS opleveren.

Het domme van dit soort rijke “aardappel nekken” is dat ze het nogal hoog ophebben met zichzelf. En daardoor een “simpele” tegenstander nogal makkelijk onderschatten. Ook het bereik van een site op internet wordt nogal door hen onderschat. En wat te denken van de concurrentie? Als ze wisten hoeveel mail ik al heb gehad over Jaap Kroonenberg, dan had men weken geleden al geschikt. Er komt een hoop bagger binnen, maar ook verhalen die aantoonbaar waar zijn. Zoals o.a het feit dat Pierre Bokma de niet erkende zoon is van Jaap Kroonenberg. Ook dit ontkent men bij de Kroonenbergjes, maar ik heb er het bewijs van.

En met alle beweringen van mij op deze site over diefstal, verduistering, valsheid in geschrift, en noem het verder maar op, is er geen enkele beschuldigde die aangifte doet van “laster” of “smaad”. Als ik de waarheid niet zou vertellen was er allang aangifte gedaan. Of had ik op zijn minst al wel een mailtje gehad van de één of andere dure advocaat. Maar niks van dit alles. Niks, omdat men weet wat ik heb. En weet dat ik véél meer hier op mijn site “openbaar” kan maken. En dat is nou net wat men niet wil. En dat is nou precies de reden dat ik niet alles publiceer. Ik hou ook stukken achter in verband met mijn eigen “veiligheid”. En dit heb ik al de op mijn site genoemde “lijkenpikkers” laten weten, door hen enkele documenten te mailen. En het belangrijkste dat ik heb licht heel veilig, en komt tevoorschijn nadat er geschikt is, of wanneer ik aangeklaagd ga worden.

Maar zó dom zijn ze nou ook weer niet!!! Aangifte gaat men niet doen, want daarmee wordt alles in Nederland openbaar.

Later meer …

For translation, “translatetheweb”.

%d bloggers liken dit: