De criminele opvolgers van Eldering en van der Veen

De nummer 1

Notaris Eddy de Jongh, van het notariskantoor van Dijk en de Jongh te Dronten.

Notaris Eddy de Jongh begon in 1989 te werken op het notariskantoor Eldering te Zeist. Daar had hij de beschikking over zijn eigen secretaresse Judith, waarmee hij een goede werkrelatie had.

Na enige tijd ziet de dan nog jonge notaris Eddy de Jongh dat er vanalles uit nalatenschappen van overleden clienten wordt gehaald, en daar heeft hij enige moeite mee. (althans toen nog) Als er dan vanaf 16 juli 1990 door de notarissen Eldering en van der Veen volop uit de boedel van een overleden rijke client wordt verduisterd (lees gejat) maakt notaris de Jongh daar anoniem melding van bij het BFT (bureau financieel toezicht), waarop er niet veel later een inval plaatsvind op het notariskantoor Eldering. Tijdens deze inval weet notaris de Jongh het boedeldossier van de familie ……… dmv zijn secretaresse Judith nog het pand uit te krijgen en ergens anders te verbergen. Dit omdat hij inmiddels de verwachting had eerdaags de opvolger te gaan worden van notaris Eldering. En daarbij nog de (achteraf) loze beloftes van mevr. Eldering dat hij “rijkelijk” beloond zou worden als hij zijn mond hield over de gang van zaken binnen het notariskantoor Eldering. En hier zag Eddy de Jongh wel wat in, want inmiddels was notaris van der Veen zijn eigen notariskantoor van der Veen in Dordrecht begonnen. Hij was er dan ook van overtuigd dat hij de opvolger van Jean Paul Eldering zou worden. Er was tenslotte geen concurent meer voor de baan van opvolger.

Viel dat even tegen voor de goedgelovige onnozele notaris Eddy de Jongh. En dit ontkend notaris Eddy de Jongh, maar hij vergeet dat er 6 getuigen zijn die dit toch echt verklaard hebben. Dat staat op papier.

Als dan later notaris Eldering uit zijn ambt is geknikkert, en notaris Voortman de opvolger wordt van Eldering, vertrekt notaris de Jongh met alle kopieen van de leeggeroofde boedel. Dit als onderpand dat o.a de weduwe Eldering hem wel met rust moet laten. En als dank heeft hij toendertijd een som geld van de weduwe Eldering “gekregen” waarmee hij zijn Aqua Terra Holding BV is begonnen. Zijn eigen financiele Holding.

En ook dit is aantoonbaar omdat notaris Eddy de Jongh in onderhandeling is geweest met de gedupeerde van de leeggeroofde boedel. Dit met (oplichter) Hans Mauritz als tussenpersoon. En deze heeft op zijn beurt verklaard dat notaris Eddy de Jongh in het bezit os van het gehele boedeldossier, en daarmee zegt aan te kunnen tomen dat notaris Eldering tezamen met zijn vrouw de gehele boedel destijds heeft leeggeroofd. Maar om dit aan de gedupeerde nabestaande terug te geven verwacht de “eerlijke” notaris Eddy de Jongh wel als tegenprestatie een bedrag van 5 cijfers op zijn buitenlandse bankrekening. Deze deal is afgeketst omdat “bemiddelaar” Hans Mauritz, zoals gewoonlijk, van 2 walletjes wilde snoepen. En uiteindelijk kan hij straks van de honger zijn eigen kop opvreten.

En dan zijn eigen notariskantoor “QUQU Romero BV”. Waarom? Omdat hij niet al zijn “werkzaamheden” kan verantwoorden aan zijn compagnon van Dijk. Die wil niet dat de “Eldering zaakjes” uit naam van notariskantoor van Dijk de Jongh gebeuren.

En gelijk heeft hij.

Verder is het al niet normaal dat een financiele Holding (Aqua Terra Holding BV) een eigen gestort kapitaal heeft van maar 182 euro. Daaruit blijkt al dat de Holding is opgericht voor minder transpirante “bezigheden”.

Verder heb ik notaris Eddy de Jongh meerdere malen om uitleg gevraagd, maar of hij wenst niet op mijn beschuldigingen te reageren, of hij ontkent. Nu heb ik enkele documenten waaruit onomstotelijk blijkt dat notaris Eddy de Jongh liegt tegenover de gedupeerden van notaris Eldering en van der Veen. Ook staat vast dat hij op de hoogte was van de verduisteringen uit nalatenschappen bij notariskantoor Eldering, maar hij heeft zelfs bewijs hiervan dat hij weigerd om aan de gedupeerde af te staan. En daaruit blijkt dan weer wat voor een integere notaris Eddy de Jongh is. Hij is net zo,n oplichter als Eldering en van der Veen. En misschien zelfs nog wel erger.

In zijn antwoord op mijn vragen ontkend hij niet dat er vanalles fout was bij het notariskantoor Eldering. Hij zegt er geen weet van te hebben gehad. Wat ook weer een aantoonbare leugen is, omdat hij in 2016 met Hans Mauritz in onderhandeling is geweest over de eventuele verkoop van het door hem verduisterde boedel dossier uit het notariskantoor Eldering. En doordat Hans Mauritz gelijktijdig ook met van der Veen in “onderhandeling” was is het uiteindelijk niet tot een verkoop gekomen. En dat is maar goed ook, want Hans Mauritz had het dossier opzeker aan de hoogste bieder verkocht. En dat zou zonder twijfel de weduwe Eldering zijn geweest.

Later een stuk over “het hondje uitlaten” in het Purmerbos.

Maar het zijn niet allemaal notarissen die hun “opleiding” hebben gevolgd bij oud notaris Eldering. Ook klanten van toen hebben indertijd goed opgelet en geluisterd naar Jean Paul Eldering.

Nr 2

Cees Arend Groeneweg.

Waarschijnlijk heeft hij meer BV,s dan de rest van de Provincie Zeeland bij elkaar. Samen met de BV,s die op naam van de rest van zijn gezin staan is het wel zeker.

Cees Groeneweg kwam ook al vroeg in zijn carriere in aanraking met de BV kunsten van notaris Eldering. Hij is dan ook een goede bekende van o.a oud notaris van der Veen en notaris Eddy de Jongh. Nog altijd maakt Cees Groeneweg gebruik van het notariskantoor van Dijk de Jongh van notaris Eddy de Jongh. En nog altijd laat hij zich met grote regelmaat nog adviseren door de criminele notaris Johan van der Veen. En nog altijd knapt Cees Groeneweg klusjes op voor de weduwe Eldering. Zoals het verlenen van hypotheken aan de weduwe. Hij zal wel wat heel erg goed te maken hebben met haar, of diep in de schulden zitten bij haar. En dat zal geen financiele schuld zijn, want aan geld ontbreekt het de fam. Groeneweg niet. Ze hebben meer geld dan fatsoen.

En waarom zeg ik dat? Omdat ik officiele documenten heb in mogen zien, waaruit blijkt dat Cees Groeneweg een van de opkopers was van de gestolen/verduisterde panden die notarissen Eldering en van der Veen uit de boedel trokken van hun overleden rijke klanten. Dus Cees Groeneweg is gewoon een ordinaire heler, van spullen (panden, antiek en kunst) dat van de doden is gepikt. Dus net zo,n lijkenpikker als de uit hun ambt geflikkerde notarissen Eldering en van der Veen. Hoop dat er bij hem hetzelfde gebeurd als hij het loodje legt. Geheel verdiend.

For translation “translatetheweb”.

%d bloggers liken dit: