“de Bekentenis”

van oud notaris Johan van der Veen.

In 2016 is Hans Mauritz in opdracht van de gebr. van den Hemel in contact gegaan met Johan van der Veen. Daarop hebben verschillende gesprekken tussen beide plaatsgevonden.

Oud notaris van der Veen was uiteindelijk bereid om een schikking te treffen met de gebr. van der Veen, en heeft daar toen een “concept vaststellingsovereenkomst” voor opgesteld. Dat is ook door beide partijen ondertekend, en zou binnen 14 dagen rond zijn.

Ware het niet dat Mauritz wederom een dubbele agenda had. Hij is met het concept naar de weduwe Eldering gegaan, om haar met het concept te dwingen hem af te kopen. Daarmee is uiteindelijk de gehele afspraak tussen van der Veen en de gebr. van den Hemel kapot gelopen. En wederom is Hans Mauritz de enige die met al dit gedoe er financieel op vooruit is gegaan.

Zijn “kosten” maandenlang betaald door de gebr. van den Hemel. Voor zijn “bemiddeling” met van der Veen heeft deze hem een aanzienlijk bedrag betaald. En uiteindelijk heeft de weduwe Eldering hem betaald om hem “op te laten sodemieteren”.

En de gebr. van den Hemel stonden weer met lege handen. Met de nadruk op stónden!!!

Want het allerbelangrijkste, en door van der Veen ondertekende, document kan ik hier nog niet publiceren. Zodra ik dat hier op de site zet, heeft het voor van der Veen geen waarde meer. En het document is juist bedoeld om van der Veen alsnog om de tafel te krijgen met Joop van den Hemel. Rechtstreeks, dus zonder “tussenpersoon” die uiteindelijk de boel weer kan opblazen. Maar dan zal de uit zijn ambt geflikkerde oud notaris Johan van der Veen niet telang moeten wachten. Anders zet ik het alsnog online, en is het voor iedereen wel duidelijk wat de bedoeling vanaf dag 1 was met de Schumacher Kramer Stichting.

En vooral dat de hele oprichting van deze “Stichting” onrechtmatig, zelfs strafbaar was/is. Ik raad van der Veen dan ook aan om binnen niet al te lange tijd contact op te nemen met Dhr van den Hemel om deze zaak stilletjes onder 4 ogen te schikken. Want anders ga ik hier op mijn site los, en dat zal ook het ambt van dochter Anna van der Veen kosten.

En wat is dan de “bekentenis”? De bekentenis is dat oud notaris van der Veen met de erfgenamen van de heren Schumacher en van den Hemel heeft willen “schikken” voor het bedrag van 9.300.000 euro. En dat doet niemand die niet schuldig is. Met het schikkingsvoorstel geeft hij de beschuldigingen van de erfgenamen toe. Hans Mauritz was de “bemiddelaar” hierin voor de nabestaanden. En dat was hun grootste fout!!

Van die 9.3 miljoen zou onze “crime fighter Mauritz” maarliefst 5% krijgen. Een kleine 465.000 euro. Maar dat was voor Mauritz niet genoeg. Die dacht op zijn gemak van van der Veen 450.000 euro te kunnen krijgen, en daarna nog eens bij de weduwe Eldering voor hetzelfde bedrag aan te kunnen kloppen. Puur omdat hij in de tussentijd vía de erfgenamen aan een hele stapel bewijs materiaal was gekomen. Uiteindelijk heeft hij een deel gehad, maar wel ten koste van de schikking. De erfgenamen vingen dus niks.

Maar wie had anders verwacht van uitgever, schrijver en misdaadjournalist Hans Mauritz?

Ik zeker niet. Maar we zijn nu 5 jaar verder. De nabestaanden hebben in de tussentijd enkele verklaringen van o.a oud colega,s van notariskantoor Eldering op papier gekregen. Ook is er een verklaring van een oud werknemer van “een” bank waaruit blijkt dat de weduwe Eldering grote cash bedragen (tonnen) opnam, om die met de trein naar Zwitserland te brengen. De nabestaanden hebben niet stil gezeten in de tussentijd.

En nu er een site is die de criminele wandel van de beide uit hun ambt geflikkerde oud notarissen Eldering en van der Veen blootlegd, komt er alleen maar meer bewijs binnen. Bewijs dat ik rechtstreeks door geef aan o.a de heren van den Hemel. En niet dat ik nou altijd zo,n net rooms katholiek ventje ben geweest, maar alleen al om Mauritz te narren ga ik er 100% voor om deze zaak voor de nabestaanden op te lossen. En ja, daar word ik ook beter van. Maar wel legaal, en ik heb iets om trots op te zijn. En dat is nou net hetgeen dat Mauritz niet heeft. Sterker nog. Binnenkort heeft hij helemaal niks meer. En dat alleen maar omdat deze laffe afperser mijn naam moet noemen bij zijn slachtoffers omdat hij met zijn eigen slappe kadaver geen enkele indruk maakt. De man is het doodschoppen nog niet waard.

Je lacht toch je lul uit je broek als dit gedrocht bij je aan de deur staat? Zeker als ze samen aan je deur staan. Hoewel zijn vrouw wat meer indruk maakt met haar “kickbox” benen.

Later meer …

For translation, “translatetheweb”.

%d bloggers liken dit: