Corruptie

De hele zaak Schumacher/van den Hemel stinkt naar corruptie.

Want hoe kan het zijn dat notarissen een stichting oprichten uit naam van een client op leeftijd die daar zelf niets van afweet? Daar is een corrupte notaris bij betrokken die de stichting heeft opgericht. Daar is een persoon bij geweest die de valse handtekening van de “zogenaamde heer Schumacher” heeft gezet.

In dit geval was dat Flip van Kerkhoven die de vervalste handtekening heeft gezet bij notaris Hazenberg.

Daar waren de “corrupte notarissen Eldering met zijn eveneens corrupte onderdaan notaris Johan van der Veen bij betrokken om het onroerend goed van Dhr Schumacher in de Stichting onder te brengen d.m.v valse “verklaringen” uit naam van Dhr Schumacher.

Daar was de corrupte notaris Hazenberg bij betrokken om de Schumacher Kramer Stichting officieel op te richten.

Ook waren er mensen zoals Jaap Kroonenberg bij betrokken die het onroerend goed tegen veel te lagen prijzen afnamen, en snel door verkochten.

En hoe corrupt is het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst dan, als daar na ruim 20 jaar nog nooit een fatsoenlijk onderzoek van één van deze eveneens corrupte organisaties naar is gedaan? En dit terwijl er in 2003 toch duidelijk door Officier van Justitie Frits van Straelen is verklaard dat het Openbaar Ministerie deze zaak weldegelijk zou moeten onderzoeken. En hoe kan het dan dat dit rapport 17 jaar verborgen is gebleven? Ook daar moet een corrupt persoon uit het O.M nest bij betrokken zijn. En die persoon was toenmalig Officier van Justitie Frits van Straelen zelf. Een persoonlijke vriend van de weduwe Eldering.

En hoe komt dat “verdwenen rapport” dan na 17 jaar op de site van “die etter uit Spanje” terecht? Daar zit waarschijnlijk de enige niet corrupte ambtenaar van het O.M achter.

Hoe kan het dat de familie van den Hemel zijn zaak tot in het hogerberoep verloren heeft, terwijl er zoveel wettig en overtuigend bewijs is? Ook daar zit dan weer een corrupte rechter achter. Want zelfs de onderzoeken die toendertijd in opdracht van de toenmalige OvJ zijn gedaan vielen positief uit voor de familie van den Hemel. En ja, ook deze conclusies zijn wonderbaarlijk “verdwenen” en nooit in het dossier terecht gekomen.

En hoe kan het dat de “heer” Kraaijeveld zwart op wit verklaard dat de weduwe Eldering in het bezit is van het “boedeldossier” Schumacher/van den Hemel, en daar nooit wat mee is gedaan? Want het “boedeldossier” behoort ten alle tijden thuis op kantoor van de opvolger van de uit zijn ambt geflikkerde criminele notaris Eldering. In dit geval zou dat oud notaris Woortmann moeten zijn. Hier zou het KNB wat mee moeten doen, maar ook bij dat corrupte zootje kan men enkel en alleen zijn eigen zakken vullen.

Alleen al hiervoor had de eveneens uit zijn ambt geflikkerde oud notaris Woortmann al uit zijn ambt gezet kunnen worden. Waren het niet dat dat al gebeurd is.

En als we het dan toch over het KNB hebben, hoe kan het dat alles op Internet aangaande het uit zijn ambt zetten van oud notaris van der Veen ineens van het web af is? En dit kort na het starten van deze site.

Dhr de Ruiter kan het mooi brengen, maar niemand geloofd dat Johan van der Veen zijn kantoor stopt, een maand voordat zijn dochter Anna van der Veen zijn officiele opvolger zou worden. Ook notaris de Ruiter zelf geloofd daar geen zak van. Waaruit ik dan weer opmaak dat notaris de Ruiter zelf ook wel weet dat er op het notariskantoor van der Veen geen zak klopte van de gehele boekhouding. En dan met name de “verdwenen” miljoenen vanaf de derdenrekening van van der Veen Notarissen BV.

De miljoenen die nodig waren voor de aanschaf van zijn “Petit chateau Fontenoy.

Verder zal notaris de Ruiter zelf ook wel weten dat Johan van der Veen uit zijn ambt is geflikkerd, maar dat dit net als bij oud notaris Eldering stil gehouden moet worden. Want als die gierput open gaat is de stank niet meer te harden. Dan vallen er een hele berg “medeplichtigen” van hun troon. En niet alleen in de wereld van notarissen en onroerendgoed mannen. Nee, ook bij justitie, de belasting, de FIOD, het O.M. Dan zal er zelfs een oud Staatssecretaris op het matje moeten komen. En een echte prins van Oranje zal dan uitleg moeten geven hoe hij aan enkele onroerendgoed objecten is kunnen komen.

En dat ziet men in Den Haag niet zo zitten natuurlijk. En al helemaal niet dat dit niet door een groot landelijk blad aan het licht is gekomen, maar door een vervelend kereltje dat uit “kwaaiigheid” een site is begonnen om Hans Mauritz aan te pakken. Maar het mooiste is, dat men tot een paar dagen terug te beroerd was om op mijn mailtjes te reageren. En nu ik her en der wat documenten publiceer om mijn gelijk te bewijzen, kunnen enkele ineens wél reageren. Puur om mij uit te leggen dat ik het gehele “verhaal” Schumacher/van den Hemel verkeerd zie.

Nou denk ik dat ik het wel héél erg goed zie. Zeker nu ik ook informatie krijg van een oud “werknemer” van het Openbaar Ministerie. Een nogal hoog geplaatst oud werknemer kan ik wel zeggen.

Deze persoon is enkele jaren terug op enkele dossiers gestuit, waaruit blijkt dat er onderzoeken gedaan zijn in opdracht van de rechtbank in de zaak van den Hemel. Deze “onderzoeksrapporten” zijn echter nooit in het dossier gevoegd, maar netjes opgeborgen gebleven omdat de uitkomsten van deze onderzoeken niet in het voordeel waren van het (toen) zo corrupte Openbaar Ministerie.

Nu heb ik al enkele documenten hier op de site gepubliceerd. Maar er komt nog meer aan. Wel ben ik hierdoor maar weer in contact gegaan met “mijn” advocaat in Nederland, omdat ik met de nog te publiceren documenten een gevaarlijk spelletje speel met enkele hoge figuren bij het Openbaar Ministerie.

Ik heb dus voorzorgsmaatregelen moeten treffen. Zodat als ik hierdoor onverwachts achter slot en grendel mocht verdwijnen, men met mijn site gewoon door kan gaan. Zo ook met het publiceren van de documenten en beschuldigingen. En verder heb ik zo veel mogelijk aan hoor/wederhoor gedaan als maar mogelijk is, dus daar kan men mij niet van beschuldigen.

Wel kan ik nu “bewijzen” dat er met de nabestaanden van wijlen Dhr Schumacher, en wijlen Dhr van den Hemel al ruim 20 jaar een spelletje gespeelt wordt. Een spel waar zelfs rechters en Officieren van Justitie bij betrokken zijn.

Nou heb ik het “recht” in Nederland nooit erg hoog gehad, maar nu helemaal niet meer. Het is mij nu wel duidelijk dat het hele rechtssysteem in Nederland bestaat uit een clubje van corrupte ambtenaren van hoog naar laag. Nu begrijp ik ook waarom “vrouwe justitia” een blinddoek voor haar ogen heeft.

Zelfs zij kan de corruptie bij justitie niet meer aanzien.

Later meer …

For translation, “translatetheweb”.

%d bloggers liken dit: