Anna van der Veen

De dochter van …..

Anna van der Veen heeft het vak geleerd van haar vader, de uit zijn ambt getrapte oud notaris Johan van der Veen. Jarenlang heeft zij de kneepjes (van Johan) van het vak geleerd op het kantoor van haar vader in Dordrecht. Daar mocht zij woningen beschrijven, die door de Dordtse onroerendgoed mannen kunstmatig in prijs waren verhoogd. Zodat de uiteindelijke koper veel te veel betaalde voor zijn of haar woning.

Ook weet zij al van jongs af aan dat haar vader in zijn Eldering tijd, en daarna, samen met enkele (hier al op de site genoemde) anderen, gedurende jaren, nalatenschappen leegroofde. En dat hij uit zijn ambt is gezet voor het ongeoorloofd “lenen” van zijn derdenrekening. En hier was zij gewoon bij. Hiervoor had zij, op zijn minst, een officiele waarschuwing moeten krijgen.

Ook weet zij dat als de klant hier niet achter gekomen was, dit geld nooit teruggekomen was. Ook weet zij van het schikkingsvoorstel dat haar vader in 2016 vía Hans Mauritz aan de erfgenamen deed. Ook weet zij net zo goed als ik, dat een schikkingsvoorstel van 9,3 miljoen euro hetzelfde is als een bekentenis.

Maar Anna van der Veen blijft het maar opnemen voor haar criminele vader. En daar kan ik alleen maar van zeggen dat ik daar respect voor heb. Ware het niet dat Anna van der Veen een eed heeft afgelegd. En dat veranderd alles.

Want Anna, wordt het na 30 jaar niet eens tijd dat de familie van den Hemel rust krijgt? Wordt het na 30 jaar niet eens tijd dat je vsder het boedeldossier Schumacher van den Hemel eens bij de erfgenamen bezorgd?

En dat hij het complete boedeldossier Schumacher/van den Hemel in zijn bezit heeft staat vast. Dat komt namelijk van hemzelf af, en dat op zich is al strafbaar, omdat het complete boedeldossier enkel op het kantoor van Woortmann notarissen hoort te liggen. En daar ligt het niet meer. Daar ligt enkel een aangepast kopie.

Begrijpelijk, want het kan niet op 2 plekken liggen, en men wil niet graag dat er stukken “rondslingeren” waaruit blijkt dat er voor tientallen miljoenen uit een boedel is gejat.

En nu het blijkbaar ook voor Anna van der Veen teveel gevraagd is om mijn vragen te beantwoorden zal ik haar niet meer lastig vallen. Ik zet nu gewoon op mijn site wat ik aan informatie krijg. Wel heb ik het notariskantoor waar ze werkt van mijn site gehaald. Dit omdat men daar wél het fatsoen heeft om iemand netjes te woord te staan. En een fatsoenlijk notariskantoor hoort hier ook niet op de site thuis. Daarom begrijp ik dan ook niet wat een Anna van der Veen op een fatsoenlijk notariskantoor te zoeken heeft. Zo heb ik ook het kantoor van notaris Kool van mijn site gehaald, omdat ook hij het fatsoen had om netjes te reageren. En mij d.m.v een document heeft overtuigd dat zijn kantoor (destijds van zijn moeder nog) niets met de criminele aktiviteiten vanuit de Schumacher Kramer Stichting te maken had. En dan hoor ik het fatsoen te hebben om dit kantoor van mijn site te verwijderen. Bij deze dan!!

Daarom verder met Anna van der Veen. Nu heb ik het hier al eens eerder gehad over de beschieting van het voormalige architecten bureau LV Studio van de zoon van Johan van der Veen. En dat dit schietincident eigenlijk een waarschuwing was voor zijn vader. Maar ook dochter Anna van der Veen blijkt al eens een “waarschuwing” voor haar vader te hebben gehad. Minder spectaculair, maar toch. Zij werd op een zondag morgen voor haar woning in Den Haag aangesproken met de woorden; dat als haar vader niet zou betalen zij de schuld zou moeten betalen. En we weten allemaal dat het in nederland voortaan de normaalste zaak van de wereld is om iemand “als waarschuwing” maar gewoon op straat af te knallen, of achter in een busje te trekken. Dus wat dat betrefd ben ik niet echt jaloers op de pakken met geld die zij tot hun beschikking hebben.

En ook helpt het dan niet om te verhuizen als iedereen gewoon op Internet kan zien waar je werkt. Beetje dom. Ze staat dan wel niet op de site van haar werkgever, maar op haar Linkedin account staat het rechtuit.

Op Google stond Anna van der Veen tot begin dit jaar vermeld als rechtsopvolger van het notariskantoor van der Veen in Dordrecht. Nu is er ineens niets meer te vinden over de uit zijn ambt gezette notaris Johan van der Veen. Ook is er op dit moment “tijdelijk” een Dordts notariskantoor dat de lopende zaken afhandeld.

Want welke notaris wil zijn naam bevuilen met de naam “van der Veen”? Niemand dus. Zelfs dochter Anna van der Veen kiest er voor om in loondienst tegaan werken i.p.v het overnemen van het kantoor van haar vader. Dat doet ze niet zomaar.

En waarom mag ze bij haar nieuwe werkgever nog altijd niet met naam en foto op de website? Omdat waar rook is, is vuur. Ook dé naam van Anna van der Veen is niet helemaal schoon gebleven. Want de fam. van den Hemel heeft ook bewijs dat er in november 2020 een inval is geweest op het notariskantoor van der Veen door het BFT. Bureau Financieel Toezicht.

En waarom zou een notaris met zijn ambt stoppen, een maand voordat hij officieel met pensioen zou gaan?. Een maand voordat zijn dochter officieel zijn notariskantoor zou overnemen? Niemand. Ook Johan van der Veen niet, want die is uit zijn ambt geflikkerd. Niet gezet, maar er hardhandig, na vele waarschuwingen en berispingen, uit geflikkerd. En terecht!!!

En de reden dat Anna van der Veen niet te vinden is op de site van haar nieuwe werkgever is, omdat zij eerst het onderzoek af willen wachten. Want ook naar Anna van der Veen loopt intussen een onderzoek door het BFT. En ook die zijn op de hoogte van mijn site.

En dan aankomende week kom ik met wat over door oud notaris van der Veen gepleegde hypotheekfraudes. Privé en zakelijk, en hoe Anna van der Veen daarbij betrokken is. Dus ook zij komt nog aardig aan bod de komende tijd.

Maar dat onder “Trijnie Anna Suzanna van der Veen Salverda”. De vrouw van Johan van der Veen en de moeder van Anna van der Veen.

En alles waarvan ik Anna van der Veen beschuldig had ze kunnen weerleggen. Ik heb meerdere malen contact gehad met haar baas. En omdat deze, als een van de weinigen, het fatsoen had om netjes te reageren heb ik de naam van zijn notariskantoor van mijn site gehaald. Ook heeft hij meerdere malen aangegeven dat Anna van der Veen mijn mailtjes ontvangen en gelezen heeft. Zij wist dus vooraf wat ik over haar op de site zou zetten. Maar nu is haar baas geen “postbode” ( zijn eigen woorden) dus zet ik verder alles maar op de site zonder om een weerwoord te vragen.

Ook krijg ik mailtjes van een klant van het notariskantoor in Den Haag, waar Anna van der Veen werkt. Volgens deze klant is het onmogelijk dat Anna van der Veen daar werkt.

Waarmee men dus twijfeld aan de geloofwaardigheid van mijn site. Dus bij deze kan men zelf zien dat Anna van der Veen weldegelijk bij dit Haags notariskantoor werkzaam is als kandidaat notaris. Dat zij niet open en bloot op hun site te vinden is komt omdat er nog een onderzoek loopt naar Anna van der Veen en haar betrokkenheid bij de “verduisteringen” van haar vader. Waarmee ik de “verduisteringen” bedoel die de reden waren om de oud notaris Johan van der Veen uit zijn ambt te gooien. Hier zal zeker binnenkort wat meer over te melden zijn. En ook over het “waarom” het stil gehouden moest worden dat hij uit zijn ambt gezet is. Net zoals dat ook bij oud notaris Eldering gebeurd is.

Normaal gesproken wordt dat uitgebreid op internet vermeld, maar inzake van der Veen bleef het maar aardig stil. Ook het notariskantoor dat de lopende zaken van van der Veen en zijn dochter waarneemt, wenst niet te reageren op mijn beschuldigingen. Terwijl je juist zou denken dat zij mijn bewering dat Johan van der Veen uit zijn ambt is gezet zouden ontkennen. Maar blijkbaar wagen zij zich er niet aan om met leugens aan te komen uit angst ook hier voluit op de site te komen. En gelijk hebben ze!!

Ook mijn beweringen over Anna van der Veen is tot op heden door geen enkele partij ontkend. Zelfs niet door haar nieuwe “werkgever” uit Den Haag. En dat haar woning aan de Spekstraat in Den Haag met een “hypotheek” is betaald zal niemand raar vinden. Maar als het dezelfde “hypotheekverstrekker” is die de woning van de weduwe Eldering heeft gefinancierd, dan wordt het ineens een ander verhaal. Bij Anna van der Veen zal het niet raar zijn om een hypotheek te krijgen die over 30 jaar uitgespreid is. Maar als ook zij deze niet hoeft terug te betalen aan Quion Hypotheekbemiddeling. Dan wordt het weer een ander verhaal. Zeker als het om een tussenwoninkje gaat met een waarde van rond de 600.000 euro, waar broerlief ook nog eens voor ruim 150.000 euro aan verbouwd heeft.

Ook dochter Anna heeft geen schone handen kunnen houden op het notariskantoor van haar vader Johan van der Veen. En ook Anna van der Veen weet dat haar vader nu nog altijd aktes passeerd onder de “valse” naam B.M.K.J van der Veen. En alleen dal daardoor maakt zij zich schuldig aan het medeplichtig zijn aan ambtelijke misdrijven, waarvoor ook zij zomaar uit haar ambt gegooid kan worden. Iets wat eigenlijk allang gebeurd had moeten zijn. Maar met een corrupt KNB moet er heel wat gebeuren voordat men daartoe over zal willen gaan.

Later meer …

For translation, “translatetheweb”.

%d bloggers liken dit: