Akte van depot

De nagel aan het kruis voor de weduwe Eldering en Johan van der Veen.

Op 13 maart 2017 is er een zeer belastende verklaring afgelegd over de verduisteringen die plaatsvonden op notariskantoor Eldering te Zeist. Het orgineel bevat informatie dat (nog) niet geschikt is voor de site. Vandaar een deel daarvan.

…… De verschenen persoon heeft de volgende verklaring aan mij afgelegd, waarna ik deze verklaring direct daaropvolgend heb vastgelegd in een notariele akte.

“Als mederwerker van notariskantoor Eldering ben ik kort samengevat bekend geraakt met een omvangrijke fraude zaak waarbij tal van panden van de nalatenschap van de heer B van den Hemel zijn vervreemd. Mij zijn de meeste onroerendgoed objecten waarom het gaat bekend en ik beschik ook over een overzicht van betreffende panden welke ik u, notaris, overleg. Tevens ben ik bekend met de partijen welke de vervreemding tot stand hebben gebracht middels omzetting naar deposito,s en door verkoop aan een mij bekend geworden tussenpersoon die op hetzelfde moment van aankoop de panden per direct heeft doorverkocht waarna de opbrengsten werden overgemaakt op rekeningnummers in het buitenland die toebehoorde aan mevr. Eldering Veenemans, en notaris Johan van der Veen. Ook de bewijsdocumenten hiervan deponeer ik als onlosmakelijk onderdeel van deze verklaring”.

Aflegging belofte, …..

En met dit document gaan de hoofdrolspelers uit deze 30 jaar durende afpersing/oplichting hangen.

Ik heb het orgineel in bezit, maar kan dat niet zo op de site zetten. Ten eerste is het niet zo slim om nu al bekend te maken bij welke notaris deze verklaring in depot ligt. Ten tweede willen de nabestaanden van Dhr van den Hemel ook niet dat de “getuige” nu al bekend wordt bij de tegenpartij. En Ten derde hoopte ik hiermee de tegenpartij in contact te krijgen met de nabestaanden om zo het hele circus van een rechtszaak te besparen.

Waarschijnlijk heb ik de tegenpartij, qua intelligentie, te hoog ingeschat. Ze zijn dus nog dommer dan ik dacht.

Ook heb ik enkele documenten in bezit waaruit blijkt dat oud notaris van der Veen in 1992 zich op zijn minst 2x heeft schuldig gemaakt aan hypotheekfraude. Waarvan 1x d.m.v zijn vrouw Treintje Salverda. Dus ook zij is gewoon betrokken bij de criminele aktiviteiten van haar man.

D 22007408 A 5610000102 dd 0107-1992 te Rotterdam.

D 00000097 A 5610000885 dd 09-09-1993 te Rotterdam.

Verder blijkt ook het Kasteel in Frankrijk op naam van zijn vrouw Treintje Salverda te hebben gestaan, en later ook nog eens op naam van zoon Lodewijk.. Dit nadat toenmalig notaris Johan van der Veen het Chateau Fontenoy eerst op naam van zijn notariskantoor van der Veen had gezet. Dit omdat hij het wit betaalde gedeelte vanaf zijn derdenrekening betaald had. (zie petit chateau Fontenoy) En waarom zij tijdens haar “medeplegen” gebruik maakt van haar meisjesnaam is ook niet zomaar. Heeft nu weinig zin, want iedereen kan nu zien dat de naam Salverda net zo verrot is als van der Veen.

Dan heb ik al geruime tijd informatie uit “de kringen van de weduwe Eldering over een zeer hoog geplaatst persoon bij het O.M. Beetje gevaarlijk voor mij om over hooggeplaatste personen bij Justitie te schrijven. Maar wie A zegt moet ook B durven zeggen.

Ik heb uit betrouwbare bron, dat Mr Frits van Straelen met opzet het Forensisch Accountents Rapport uit de Schumacher/van den Hemel zaak heeft “kwijt gemaakt”.

Deze Frits van Straelen behoort ook al jaren tot de vriendenkring van de weduwe Eldering. En waarschijnlijk als “vriendendienst” heeft hij het rapport ergens waar hij het voor zichzelf kan gebruiken. Als bescherming tegen de weduwe Eldering misschien?.

Dit heb ik van een “bron” bij Justitie die niet zo te spreken is over de gang van zaken bij het O.M in de zaak Schumacher/van den Hemel. Van deze bron heb ik ook de “eind conclussie” gekregen waarin de Officier van Justitie aangeeft een onderzoek aan te bevelen in de zaak Schumacher/ van den Hemel.

Hieruit blijkt dan wel dat de hele juridische strijd van de gebr. van den Hemel vanaf dag 1 al als verloren zaak was aan te merken. Als er Officieren van Justitie betrokken zijn die bewijzen kunnen verduisteren en documenten kunnen vervalsen, dan wordt het moeilijk om een zaak te kunnen winnen.

In deze zaak zal dan ook nog wel het e.e.a gebeuren voordat hier een “eerlijke” uitspraak over komt. Op zijn minst zal Mr Frits van Straelen, net als de oud notarissen Eldering en van der Veen, uit zijn ambt geflikkert moeten worden.

For translation, “translatetheweb”.

%d bloggers liken dit: