Afhandeling erfenis

Het rapport.

Hieruit blijkt dat er van de hele erfenis kwestie geen zak klopt. En dit onderzoek, tezamen met 6 verklaringen van o.a oud personeelsleden van notariskantoor Eldering, maakt dat de weduwe Eldering en oud notaris van der Veen op dit moment aan de vlugge dunne zijn. Zeker als ik de rest plaats met alle cijfers, en orginele belasting gegevens. Want alleen al met dit rapport gaan oud notaris van der Veen en de weduwe Eldering de zaak die de nabestaanden tegen hen aanspannen verliezen. En dat door die “flut site” van die etter uit Spanje!!!

Johan van der Veen zal nog vaak aan mij denken de komende tijd. Want zoals ik hem, vía zijn dochter de notaris Anna van der Veen, beloofd heb zet ik steeds wat meer op de site. En het wordt steeds een beetje zwaardere kost. Totdat mijn bewijzen op zijn, en er geen ruimte meer is om buiten “justitie” om met de gebr. van den Hemel te kunnen schikken. En als deze zaak bij justitie geschikt gaat worden zal het niet bij een “financiele schikking” blijven. Dan zal het hele zooitje dat ik hier op de site heb genoemd tijdelijk op kosten van de staat op vakantie gaan. Dan kunnen die stropdassen netjes thuis in de la de blijven liggen.

En wat Johan van der Veen betrefd zal het niet alleen bij de zaak Schumacher/van den Hemel blijven. Want tot nu toe heb ik nog 3 andere zaken waar ik mee bezig ben. En zodra ik er 100% van overtuigd ben dat die informatie klopt, zet ik die zaken hier ook zonder blikken of blozen op de site. En voor Johan van der Veen zal dat weinig verschil maken. Maar voor dochter Anna van der Veen zal het een einde aan haar carriere als notaris maken. Kan ze in Den Haag achter de kassa bij Appie de Gein. Of als typ miep aan de slag voor de een of andere criminele ex klant van haar vader.

Want zoals Johan van der Veen zelf ook wel weet, is er heel veel mis bij de notarissen die de “verkoop” van huizen of bouwkavels beschrijven. Toch Johan?

Maar het aller gekste van alles is toch wel dat een notaris een fout kan maken van hier tot ginder. Iedereen weet dat elke inwoner van Nederland maar 1 fiscaal nummer heeft. En zeker een notaris zou dat moeten weten. Maar om de nabestaanden wijs te maken dat hun vader “maar” 7 miljoen aan vermogen had ( ipv de 18 miljoen die er was) geeft men een vals afschrift waarop het bedrag staat aan successie rechten. Maar het fiscaal nummer komt niet overeen met het fiscaal nummer waarop het bedrag aan vermogens belasting staat. Dus volgens oud notaris van der Veen was Dhr B van den Hemel de enige nederlander met 2 verschillende fiscale nummers.

Of was hij zo slordig dat hij vergeten was de nummers aan te passen? Want beste Johan, hiermee geef je overduidelijk aan dat je hebt gesjoemeld met de nalatenschap van Dhr B van den Hemel. En ook met enkel dit gegeven ga je tijdens een rechtszaak zwaar op je bek.

In 1990 koopt het bedrijf van ene Verhagen, Libra BV 5 panden gelegen aan de Croesenlaan in Utrecht voor 125.000 euro om deze 2 jaar later voor ruim 500.000 euro weer van de hand te doen.

Volgens oud notaris van der Veen en de weduwe Eldering is dit gedaan in opdracht van Dhr B van den Hemel. Maar waarom wist Dhr B van den Hemel nergens van? En waarom is dan ook de 125.000 euro nooit op de rekening van Dhr B van den Hemel bijgeschreven?

Dat is vrij makkelijk uit te leggen. Omdat de 125.000 euro betaald is op 2 rekeningnummers van de Femisbank op naam van de weduwe Eldering en Johan van der Veen. En ookal was Dhr B van den Hemel toendertijd al een oud mannetje, Sinterklaas is hij nooit geweest.

In gewoon nederlands; omdat oud notaris van der Veen deze panden samen met de weduwe Eldering heeft gestolen/verduisterd uit de boedel van de toen nog levende heer B van den Hemel.

En dan is er nog de beoordeling van de aangifte, gedaan door erfnemer Dhr J van den Hemel, door Mr A.L Spijers van het O.M.

En zo is er nu een opvolger van Mr Spijers bij het O.M die op dit moment bezig is met het onderzoek naar de betrokken notarissen in de zaak van de erven van den Hemel.

Onderzoek van Dhr Lopulahan.

Verder is er nog een onderzoek gedaan naar het precieze bedrag dat Dhr van den Hemel zou hebben nagelaten aan zijn 2 zoons. Hieruit wordt wel duidelijk waarom de beide zonen nooit hebben willen tekenen voor hun erfenis.

Ik denk dat geen enkel gezond mens zou tekenen voor een erfenis waar zwart op wit zo,n 10 miljoen gulden uit ontbreekt.

Ik zou ook mijn verdere leven blijven vechten voor “mijn” 10 miljoen. Nou heb ik de pech dat ik niet eens voor 10 gulden heb hoeven vechten. Of het geluk!!

2 verschillende fiscale nummers voor 1 en dezelfde persoon. Dat is wel heel apart notaris van der Veen !!!

En hier zien we dat er bij de fam. Eldering eind 1993 al ruim 21 miljoen gulden te vinden was op vele verschillende rekeningen.

Maar waar is het geld dat op de Femis Bank stond gebleven? En ook op de rekening van o.a de van Lanschot miljoenen zijn kort voor het BFT onderzoek ineens weg. Van wie kwam de informatie om het geld snel ergens anders onder te brengen? Veel vragen die ik in de loop van de komende tijd zal beantwoorden onder “Jaap Pieter Elenbaas”.

Hoe durf ik te zeggen dat de 2 uit hun ambt geflikkerde oud notarissen Eldering en van der Veen dieven zijn!!!

Want als het Hoofd Fraudebestrijding van het O.M het bovenstaande durft te beweren, let dan maar eens op wat ik hier nog meer op de site zal gaan publiceren. En zoals gezegd, steeds een beetje zwaardere beschuldigingen. En o.a het bovenstaande is één van de redenen dat geen van de op mijn site voorkomende personen “aangifte” tegen mij durft te doen. Want zou ik hier de waarheid niet verkondigen, dan is het smaad en laster wat er allemaal op mijn site staat. En er komt nog veel meer.

Later meer …

For translation, “translatetheweb”.

%d bloggers liken dit: